Je nitro motor zo afstellen dat hij altijd start en goed loopt

Wat tijd steken in het afstellen van de motor van je nitro RC auto is zeker zinvol. Want veel van het plezier eraan hangt af van het snel starten en goed lopen van de motor. De motor zelf is overigens zelden de oorzaak van het niet goed willen starten en lopen.

Meestal ligt het probleem ergens anders. En vaak bij een verkeerd afgestelde carburateur. Waardoor de verhouding lucht en brandstof niet goed genoeg is om de motor mee te starten en op te laten lopen.

De carburateur van je nitro motor goed afstellen is niet heel moeilijk. Tenminste, als je eenmaal weet hoe het moet en waar je op moet letten.

Belangrijk om te weten bij het afstellen

Wellicht heb je inmiddels al mogen ondervinden dat gewoon maar een beetje draaien aan de verschillende schroeven op de carburateur je niet echt verder helpt.

En hoewel het soms lijkt alsof ook de ervaren rijders maar een beetje willekeurig aan de verschillende schroeven op de carburateur zitten te draaien, zit daar toch echt wel een duidelijk plan van aanpak achter. Een plan van aanpak dat hier onthult gaat worden.

Een basisafstelling zoeken waar de motor op start

Iedere nitro motor heeft een basisafstelling van de carburateur waarmee hij in ieder geval moet kunnen starten en fatsoenlijk moet kunnen lopen. Deze basisafstelling vind je in het handboek of de gebruiksaanwijzing die bij je RC auto zat.

Bovendien vind je in ditzelfde boek welke gloeiplug en welk percentage nitro wordt aanbevolen voor de motor in jouw nitro auto.

Heb je 'm niet of ben je 'm kwijt, dan kun je 'm vaak nog wel terugvinden op het internet. Door het intypen in Google van: het merk en type van je RC auto, met als toevoeging 'manual' (zonder de aanhalingstekens)

Het scheelt je namelijk een hele hoop tijd en ook frustratie wanneer je die gegevens hebt. Omdat je dan in ieder geval een basisafstelling hebt waarop de motor start.

Zodra de motor loopt, zul je de afstelling van de carburateur nog wat moeten verfijnen. Want de optimale afstelling is voor geen enkele motor gelijk. En tevens bij elk verschillend percentage nitro in de brandstof weer anders.

Turns en slagen

Verder wordt er in Engelse handleidingen en gebruiksaanwijzingen vaak gesproken over een aantal turns opendraaien van de diverse sproeiers. In het Nederlands spreken we echter vaak over het aantal slagen dat een sproeier open of dicht gedraaid moet worden.

Daar ontstaat dan ook vaak al de eerste verwarring. Want met een Engelse turn wordt een omwenteling van 360 graden van de stelschroef bedoelt. Terwijl met Nederlandse slagen een omwenteling van slechts 180 graden wordt bedoelt.

Dus wanneer er in dit artikel, en andere Nederlands artikelen, bijvoorbeeld gesproken wordt over 6 slagen, dan staat dat gelijk aan 3 Engelse turns.

Met andere woorden: 1 slag met een platte schroevendraaier betekent dat de hoek van de punt die voor de slag aan de rechterkant zit, na het maken van de slag op precies dezelfde hoogte aan de linkerkant zit.

Het uiteindelijke afstellen doe je met warme motor

Bij iedere motor, en ook bij een nitro motor, heeft een koude motor een ander brandstofmengsel nodig dan een warme motor. Ook het rijden met een RC auto doen we vanzelfsprekend met een warme motor. En dus willen we een afstelling van de carburateur die optimaal is voor een warme motor.

Wat we dan ook moeten doen, voordat we de carburateur gaan afstellen, is: de motor op bedrijfstemperatuur brengen.

Dit doe je door, nadat je de motor gestart hebt en geconstateerd hebt dat de motor blijft lopen, even een paar rondjes rustig te rijden, zodat de motor netjes op temperatuur komt.

Rijk en arm

In Engelstalige handleidingen bij RC nitro auto's, komen we ook altijd de termen Rich en Lean tegen. Vertaald in het Nederlands hebben we het dan over Rijk en Arm. In beide gevallen wordt daarmee gerefereerd aan het brandstofmengsel dat door de carburateur wordt samengesteld alvorens het in de motor terechtkomt.

We spreken van een rijk brandstofmengsel wanneer er in verhouding meer brandstof in zit.

We spreken van een arm brandstofmengsel wanneer er in verhouding meer lucht in zit.

Een rijk brandstofmengsel zorgt tevens voor een lagere motortemperatuur. Terwijl een arm brandstofmengsel juist een hogere motortemperatuur tot gevolg heeft. Soms zo hoog dat er schade van aan de motor zou kunnen ontstaan.

Daarom is het bij het afstellen van een nitro motor altijd van wezenlijk belang, dat altijd gestart wordt met een te rijke afstelling. Om vandaar uit langzaam naar het optimale brandstofmengsel toe te werken.

In 5 stappen naar de optimale afstelling van je nitro motor

de carburateur van je nitro RC auto afstellen

Doorgaans hebben de betere carburateurs voor nitro RC auto's 3 stelschroeven, of nauwkeuriger gezegd: 2 sproeiers en een stelschroef voor de stationairafstelling.

1) Stationair afstelling

Het nauwkeurig afstellen van de carburateur van je nitro RC auto bij de stelschroef voor de stationairafstelling.

De stelschroef voor de stationairafstelling is bedoeld om het stationair toerental van de motor zo af te stellen: dat de motor netjes blijft lopen als je de gashendel op je zender loslaat en de wielen niet draaien, zodat de auto netjes op zijn plek blijft staan.

Doorgaans voldoet hier de fabrieksinstelling uitstekend. Mits je ervoor zorgt dat tevens de gasservo juist afgesteld staat. Zodat deze instelling gehandhaafd blijft bij ingeschakelde zender en de gashendel op neutraal.

2) Opneemsproeier ( low speed needle)

De tweede stelschroef waar we vervolgens onze aandacht op gaan richten is: de opneemsproeier of low speed needle in het Engels.

Met de opneemsproeier wordt het brandstofmengsel ingesteld dat de motor krijgt tot ongeveer half gas. Deze sproeier bepaalt dus ook het brandstofmengsel bij het starten van de auto. Dat betekent, dat wanneer jouw nitro RC auto maar moeilijk starten wil, dat wel eens zou kunnen liggen aan een verkeerde afstelling van deze sproeier.

In eerste instantie is de afstelling van deze sproeier dan ook gericht op het makkelijk gestart krijgen van de auto. Zodra je auto makkelijk start, kun je deze sproeier voorlopig even met rust laten.

3) Hoofdsproeier (high speed needle)

De hoofdsproeier bepaald het brandstofmengsel grofweg tussen half gas en volgas. En bepaald daarmee tevens het maximum vermogen en toerental van de motor. Dus voor optimale prestaties van je motor is het belangrijk dat ook de afstelling van deze sproeier dik in orde is.

In eerste instantie staat de sproeier in ieder geval niet te arm afgesteld wanneer er bij volgas een lekkere vet pluim rook uit de uitlaat komt. En is de sproeier goed genoeg afgesteld wanneer de motor rap in toeren klimt, zodra je op de gashendel van je zender duwt. En rap in toeren daalt zodra je het gas loslaat.

4) De motor op temperatuur brengen en de sproeiers fijn afstellen

Zodra de motor goed genoeg loopt en er een lekkere rookpluim uit de uitlaat blijft komen bij volgas, is het tijd om te gaan rijden en de motor op bedrijfstemperatuur te brengen. Langer dan een minuut of 4 5 is hier niet voor nodig.

Na het warm rijden bekijk je eerst of de motor 1 minuut goed stationair blijft lopen. Dus niet in toeren klimt of daalt tijdens het lopen, maar netjes gelijkmatig loopt.

Gaat de motor steeds langzamer stationair lopen of slaat de motor binnen een minuut af, stel dan de opneemsproeier wat armer af. Gaat de motor steeds harder stationair lopen, stel de opneemsproeier dan wat rijker af.

Rijd vervolgens een paar rondjes en controleer het stationair toerental opnieuw. Herhaal deze procedure totdat de motor netjes stationair loopt.

Vervolgens bekijk je of de temperatuur van de motor goed is. Dit kun je doen met een speciale temperatuurmeter. Maar als recreatieve rijder kun je de temperatuur van de motor ook goed genoeg inschatten met een druppel water of zelfs spuug.

Laat hiertoe een druppel water zichtbaar op de cilinderkop vallen en let vervolgens op:

Wanneer je de sproeiers hebt moeten bijstellen, moet je daarna weer een proefrondje rijden. Omdat het even duurt voordat de temperatuur van de motor zich aanpast aan de nieuwe afstelling. Controleer na het proefrondje de temperatuur nogmaals.

5) Controle van de opneemsproeier

Zodra de temperatuur in orde is en de motor lekker loopt en vlot reageert op het gas, staat je nog n laatste controle te wachten, namelijk: of de opneemsproeier optimaal afgesteld staat.

Dit doe je door even een seconde of 2 vol gas te geven met de wielen van de grond. Knijp vervolgens de benzineleiding dicht die van de tank naar de motor loopt. Vanaf het dichtknijpen moet de motor nog 2 seconden op dezelfde manier stationair blijven lopen. Tussen de tweede en de derde seconden, mag het stationair toerental even iets oplopen, maar de motor moet na de derde seconde willen afslaan.

En ook hier geld weer dat je wederom even een proefrondje moet rijden, voordat je de afstelling opnieuw gaat controleren.

Overigens, zodra de afstelling van de opneemsproeier goed is, hoef je daar eigenlijk nauwelijks nog meer iets aan te veranderen. En zal de motor altijd makkelijk starten.

Je nitro motor goed afstellen vraagt zoals je hebt kunnen ontdekken even wat van je geduld. Maar zodra je de afstelling van de carburateur een keer goed voor elkaar hebt, hoef je er eigenlijk nooit heel veel meer aan te veranderen. Tenzij je een brandstof gaat gebruiken met een ander percentage nitro dan je nu gebruikt.