Wat je over een nitro auto afstellen moet weten

Soms is het bij een nitro auto maar de vraag of hij starten wil of niet. Waarbij het niet willen starten van de nitro auto dikwijls te wijten is aan het verkeerd afstellen ervan. Dat terwijl een goed afgestelde auto soms al met twee korte halen aan de trekstarter loopt.

Een slechte afstelling van een nitro auto heeft overigens niet alleen een negatieve invloed op het starten van de motor. Maar bijvoorbeeld ook op de slijtage van de koppeling en het rijgedrag van de nitro auto in het algemeen. Iets wat uiteraard tevens invloed heeft op het rijplezier dat de nitro auto geeft.

Voordat je begint met afstellen

Wanneer er in handleidingen bij nitro auto's over afstellen gepraat wordt, dan gaat het doorgaans vooral over het draaien aan de stelschroeven op de carburateur. En het draaien aan de stelschroeven, oftewel de sproeiers, is ook heel belangrijk. Maar is tijdverspilling wanneer je, voordat je begint met het afstellen van de nitro auto, niet eerst even stilstaat bij een paar belangrijke dingen.

Trim, stationair en volgas controleren

Voordat je met het eigenlijke afstellen van je nitro auto begint, is het aan te raden eerst de werking van je zender, de stand van de trimknop voor het gas en de gasservo in je auto te controleren.

Om deze controle uit te kunnen voeren dien je eerst het luchtfilter van de carburateur te verwijderen.

De bedoeling is, dat de trimknop voor het gas op 0 staat en de gasschuif van de carburateur, op een kiertje van ongeveer een millimeter na, dicht staat. Dit benodigde kiertje van ongeveer een millimeter wordt ingesteld met de stationairschroef op de carburateur.

carburateur van een nitro auto afstellen

Wanneer je vervolgens volgas geeft op de zender, dan moet de gasschuif volledig uit zicht verdwenen zijn en de carburateur helemaal open staan.

Als laatste controleer je wat er gebeurt wanneer je de rem indrukt op je zender. Uiteraard moet dan zichtbaar zijn dat de remmen geactiveerd worden. Maar tevens mag het niet zo zijn dat de gasschuif verder wordt dichtgedrukt dan wanneer de gashendel op je zender op neutraal staat.

Want als de gasschuif verder wordt dichtgedrukt tijdens het remmen, dan zal dat zeer waarschijnlijk gaan betekenen dat de motor afslaat zodra je remt. En dat is uiteraard niet de bedoeling.

Bovendien geeft dit aan dat de stand van de gasschuif bij stationair bepaald wordt door de zender en niet door de stationairschroef, zoals zou moeten.

Dit probleem los je eenvoudig op door dit kiertje van ongeveer 1 millimeter netjes af te stellen, door de stationairschroef op de carburateur wat verder naar binnen te draaien.

Wanneer alles in orde lijkt, dan kun je de luchtfilter weer monteren. Is er iets niet in orde met gas geven en remmen, dan kun je dit oplossen door de busjes, die met een inbusboutje vastgeklemd zitten, op het gasstangetje naar voren of naar achteren te verschuiven.

De juiste manier van afstellen voor nitro motoren

Waar het bij het afstellen van een nitro auto om draait is, dat de motor een brandstofmengsel toegediend krijgt dat er uiteraard voor zorgt dat de motor zo goed mogelijk loopt. Maar daarnaast is het belangrijk dat dit brandstofmengsel de motor tevens smeert en koelt.

Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan wordt, dan heeft dat tot gevolg dat de motor niet goed loopt. Maar tevens dat de motor langzaam maar zeker beschadigd raakt. Omdat de motor onvoldoende gesmeerd wordt en te heet wordt.

Bovendien moet je je bij het afstellen van de motor bedenken, dat de afstelling juist moet zijn wanneer de motor op bedrijftemperatuur is. Hetgeen betekent dat de motor bij wijze van spreken als een drol mag lopen als hij koud is, zolang hij maar snel start.

Nitro percentage en standaardafstelling

Dat is dan ook de eerste prioriteit bij het afstellen van de motor: een afstelling van de carburateur zien te vinden waar de auto snel op start.

De juiste afstelling voor het starten van de motor vind je doorgaans in de handleiding van je nitro auto, of in de handleiding van de motor.

Het niet snel willen starten van de motor betekent doorgaans dat de opneemsproeier (Low speed needle) te arm staat afgesteld. Waarbij te arm betekent dat de motor in verhouding te weinig brandstof krijgt ten opzichte van de hoeveelheid lucht.

Dus wanneer het iets verder open draaien van de hoofdsproeier bij het starten er binnen zo'n 10 rukjes aan de trekstarter niet voor zorgt dat de motor aanslaat, draai dan de opneemsproeier (Low speed needle ) eens een kwartslag verder open.

Maar zou een nitro motor dan niet gewoon moeten starten op de standaardafstelling van de fabrikant? Ja, mits je niet alleen de voorgestelde afstelling van de carburateur gebruikt, maar tevens het door de fabrikant voorgestelde percentage nitro in de brandstof.

Hetgeen betekent dat wanneer jij in een nitro auto brandstof gebruikt met een lager of hoger percentage nitro, de auto wellicht niet zal willen starten op de standaardafstelling van de fabrikant.

In het kort komt het hierop neer dat wanneer je een hoger percentage nitro hebt in jouw brandstof, je in ieder geval de hoofsproeier wel eens een tot twee slagen verder zal moet indraaien dan de fabrikant voorstelt.

Heb je een lager nitro percentage in de brandstof dan zul je de sproeiers juist verder moeten opendraaien. Ofwel, de motor van een rijker brandstofmengsel moeten voorzien.

Hoever je de sproeiers verder open of dicht moet draaien, dat moet je zelf proefondervindelijk gaan vaststellen.

Volg de juiste startprocedure

Iets waar je ongetwijfeld snel achter zal komen. Mits je nauwkeurig de startprocedure volgt voor het starten van een nitro motor.

Want wanneer je de startprocedure voor het starten van een nitro motor niet nauwkeurig volgt, dan wil een nitro motor ook niet starten.

Hierbij is het vooral van belang, dat je het starten van de motor goed voorbereid. Dit doe je door ervoor te zorgen dat er, en voldoende brandstof in de carburateur en in de motor zit, voordat je probeert de motor te starten.

Iets dat je doet door de uitlaat dicht te houden en aan het startkoord te trekken zonder de gloeiplug starter op de gloeiplug.

Is de brandstofleiding naar de carburateur helemaal leeg, dan kun je deze en de carburateur snel gevuld krijgen met brandstof door de brandstofleiding van de uitlaat los te maken en erop te blazen, totdat de brandstofleiding naar de carburateur volledig gevuld is met brandstof.

Na het starten begint het echte afstellen

Zodra de motor start en blijft lopen, ook wanneer je gas geeft, en stationair loopt op een toerental waarbij de wielen netjes stil blijven staan, is het tijd om de motor warm te gaan rijden.

Dat de wielen stil blijven staan bij het stationair lopen is belangrijk, omdat anders je koppeling sneller zal slijten dan nodig.

De motor warm rijden is belangrijk omdat alleen door te rijden de motor de temperatuur bereikt waarop je 'm gebruikt.

Voor het warm rijden hebt je overigens behoorlijk de ruimte nodig en het liefst een rc auto circuit. Het is bij het afstellen namelijk belangrijk dat je na elke aanpassing die je aan de afstelling doet even voluit kunt gaan, zodat de motor even flink doorspoelt met brandstof, voordat je een nieuwe aanpassing aan de afstelling doet.

Het afstellen van de nitro auto doe je dus altijd pas als de motor op temperatuur is. Waarbij je altijd een volgorde aanhoudt waarbij je:

  1. Eerst het stationair toerental zo afstelt dat de wielen niet draaien als de motor stationair loopt.
  2. Dan de opneemsproeier (Low speed needle) zo afstelt dat motor direct, vloeiend en snel in toerental stijgt zodra je vanuit stationair lopen ineens volgas geeft. Waarbij er een lekkere pluim rook uit de uitlaat komt en de motor direct terugvalt naar stationair toerental zodra je het gas loslaat.
  3. Vervolgens ga je na eerst weer even voluit gereden te hebben naar het afstellen van de hoofdsproeier ( High speed needle). Waarbij je het brandstofmengsel zodanig verarmt of verrijkt dat de motor een bedrijfstemperatuur heeft van tussen de 100 en de 130 graden Celsius. Gemeten in de koelkop, zo dicht mogelijk bij de gloeiplug. Daarbij is het tevens belangrijk dat je nog steeds rook uit de uitlaat kunt zien komen, wanneer je volgas rijdt.
  4. Zodra de afstelling juist is, controleer je nogmaals de stationairafstelling en pas je deze aan indien nodig.
  5. De laatste check die je moet doen is controleren of de opneemsproeier (Low speed needle) werkelijk goed staat. Dit doe je door, ook weer bij warme motor, de brandstofleiding dicht te knijpen. En dat zo dicht mogelijk bij de carburateur terwijl de motor stationair loopt. De motor zal nu nog twee seconden normaal moeten blijven lopen. Waarna, in de derde seconde, het stationair toerental eventjes licht oploopt, voordat de motor afslaat.

Je zult inmiddels begrepen hebben dat de motor van je nitro auto afstellen wat van je tijd zal vergen. Maar als de motor eenmaal goed is afgesteld, hoef je in ieder geval aan de stationairschroef en de opneemsproeier (Low speed needle) nog slechts zelden wat te doen.

Tenzij je besluit brandstof te gaan gebruiken met een andere nitro percentage. Of besluit een andere dan standaard luchtfilter te gaan gebruiken of een gloeiplug gaat gebruiken met een ander temperatuurbereik. En misschien wanneer de omgevingstemperatuur sterk verschilt van de temperatuur toen je de motor van je nitro auto af ging stellen.

Wees je er hierbij van bewust, dat als je een reeds goede afstelling moet aanpassen, het om slechts hele kleine aanpassingen zal gaan.