RC auto onderhouden en sneller maken

Afstellen van wielen en vering van de rc auto

Als je weet hoe je de wielen en de vering van een rc auto afstellen moet, levert je dat zonder meer een beter rijdende auto op. En hoe beter een auto rijdt, hoe makkelijker de auto te controleren is, en dus hoe harder je ermee kunt rijden.

Het is dan ook absoluut de moeite waard om tijd en aandacht te besteden aan het goed afstellen van je rc auto. En de afstelling van je rc auto op gezette tijden te controleren, en aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.
Hoe je een rc auto afstellen goed aanpakt

Goed afstellen van een rc auto begint met het grondig controleren van wielen, wielophanging, vering en dempers. Omdat wanneer hier ook maar het geringste aan mankeert of hapert, alle tijd en moeite die we steken in het afstellen eigenlijk zinloos is.

Het doel van het afstellen van je rc auto is: de rc auto zo goed mogelijk aanpassen aan de omstandigheden waarin je gaat rijden. Waarbij vooral rekening gehouden moet worden met de ondergrond waarop gereden wordt en de temperatuur daarvan.

Iets wat in belangrijke mate de keuze van de te gebruiken banden bepaalt.

Wat je dan ook als eerste controleert is: of je de banden hebt die geschikt zijn voor de omstandigheden waarin je gaat rijden.

De juiste banden hebben is namelijk cruciaal. Omdat het voor 80 procent bepaalt of je auto goed zal gaan rijden of niet.

Maar minstens net zo belangrijk is, dat alle onderdelen van de wielophanging vrij bewegen. En dat schokdempers en veren hun werk naar behoren doen.

Of dat zo is, controleer je op de volgende manier:

 1. Verwijder de wielen.
 2. Demonteer de schokdempers. (en eventueel stabilisatorstangen)
 3. Wanneer je nu met een vinger die wielophanging omhoog drukt en loslaat, dan moet deze onder het eigen gewicht weer volledig en zonder haperen in de onderste stand terugvallen.

Voer deze controle uit op de ophanging van alle vier de wielen.

Vervolgens zijn de schokdempers aan de beurt. Hierbij gaan we er voor het gemak even vanuit dat jouw auto voorzien is van oliegevulde schokdempers. Of dergelijke dempers nog naar behoren functioneren, controleer je als volgt:

 1. Verwijder de veren van de dempers.
 2. Pak de bovenkant van de dempers met duim en wijsvinger beet en de onderkant met de duim en wijsvinger van de andere hand. Houd de demper dichtbij je oor en beweeg de as van de demper langzaam op en neer.
 3. Als dit soepel, met geringe weerstand van de demperolie en vrijwel geluidloos gaat, dan zijn de dempers in orde. Wanneer er echter een zacht slurpend en sissend geluid hoorbaar is, dan betekent dit dat er lucht in de dempers zit. En moeten de dempers worden nagekeken. En van nieuwe olie voorzien moeten worden.
 4. Controleer tevens of de lengte van alle 4 de dempers precies gelijk is. Iets wat het makkelijkst te controleren is met een digitale schuifmaat. Corrigeer de lengte wanneer dat niet het geval is.

Als dempers en wielophanging in orde blijken te zijn, kunnen de veren weer op de dempers gemonteerd worden, en de dempers weer op de auto. Ook wielen met de juiste banden kunnen vervolgens gemonteerd worden.

Maak het jezelf bij het afstellen van een rc auto niet te moeilijk

Zodra je de juiste banden onder je auto hebt, en gecontroleerd hebt of wielophanging, vering en demping naar behoren functioneren, dan zou je rc auto al heel behoorlijk moeten rijden.

Zeker wanneer je aan de door de fabrikant van de rc auto aanbevolen afstelling niets veranderd hebt.

Ben je daar echter wel vanaf geweken, rijdt de auto eigenlijk niet zo goed, en krijg je de afstelling niet goed voor elkaar, dan is de eerste stap naar een goede afstelling: alles terugzetten naar de door de fabrikant aanbevolen afstellingen, en van daaruit opnieuw beginnen.

Waarbij het raadzaam is om eerst weer even te rijden met deze afstelling, alvorens je iets gaat veranderen.

Tevens is het raadzaam om tijdens het afstellen van een rc auto, steeds maar één ding tegelijk te veranderen. Op deze manier weet je altijd precies:

 1. Welke invloed de verandering heeft op het rijgedrag van de auto.
 2. Welke verandering je ongedaan moet maken als het resultaat niet is wat je ervan verwacht had.

Bekijk overigens voordat je gaat rijden en/of afstellen, altijd eerst of de auto wel goed rechtuit rijdt zonder dat jij aan het stuur op je zender zit. Als je auto niet goed rechtuit rijdt, corrigeer dit dan met de trim op je zender. Want een rc auto die om te beginnen niet goed rechtuit rijdt, is onmogelijk goed af te stellen en goed rijdend te krijgen.

Let tijdens het rijden vervolgens heel goed op wat de auto precies doet:

 1. Rijdt de auto stabiel rechtuit op volle snelheid?
 2. Wil de auto graag de bocht nemen als je een bocht in stuurt, of lijkt het of de auto het liefst rechtdoor zou willen gaan?
 3. Slipt de achterzijde van de auto snel, zodra je gas begint te geven in de tweede helft van een bocht?
 4. Of wil de auto bij gas geven zelfs nog liever rechtdoor, en slipt hij als het ware over de voorwielen?
 5. Helt de auto erg over als je een bocht neemt, en dreigt hij zelfs om te vallen?
 6. Of begint de auto juist te glijden in een bocht, en moet je behoorlijk langzaam rijden om een bocht te kunnen nemen zonder dat de auto gaat glijden.
 7. En glijdt de auto dan juist meer aan de voorkant, of juist aan de achterkant?

Een rc auto is optimaal afgesteld en rijdt het makkelijkst wanneer de voorkant en de achterkant van de auto mooi in balans zijn.

Een auto is perfect in balans wanneer de auto in een bocht niet over de voorwielen of achterwielen glijdt, maar over alle vier de wielen zou gaan glijden als we de bocht net iets te hard zouden nemen.

Maar daar het bijna nooit mogelijk is om een perfecte balans te bereiken, zouden we tevreden moeten zijn met een auto die wat over de voorwielen glijdt, wanneer een bocht net wat te enthousiast genomen wordt.

Omdat een auto die wat over de voorwielen glijdt, makkelijker te controleren is dan een auto die over de achterwielen glijdt.

Een auto die de neiging heeft om over de voorwielen te glijden, noemen we een onderstuurde auto.

Een auto die de neiging heeft om over de achterwielen te glijden, noemen we een overstuurde auto.

Wellicht begin je nu het belang van de eerdere 7 vragen te zien die je jezelf moet stellen om je rc auto goed afgesteld te krijgen.

Wat gebruik je om een rc auto goed af te stellen?

Zoals gezegd, beginnen we altijd eerst met het monteren van de juiste banden. Want met de juiste banden, is je rc auto al voor 90% goed afgesteld. De juiste banden zijn de banden die precies voldoende grip geven.

Banden hebben te veel grip wanneer een rc auto op zijn kant en over de kop gaat in een bocht.

Banden hebben te weinig grip als de auto slipt en glijdt in de bochten.

Wanneer we na een rc auto voor beginners kijken, zoals de Tamiya TT-01 of TT-02, dan zie je dat de mogelijkheden om de auto af te stellen behoorlijk beperkt zijn. Maar desalniettemin toch voldoende om een afstelling te krijgen die goed genoeg is.

De mogelijkheden die je hebt in volgorde van meest van invloed naar minst van invloed zijn:

 1. Banden (reeds gemonteerd)
 2. Andere veren monteren.
 3. Rijhoogte veranderen.
 4. Toe in of toe out op de voorwielen.
 5. Spoorbreedte in beperkte mate veranderen.

Afstellen door andere veren

Als we nog even bij de Tamiya TT-01 blijven als voorbeeld, dan zul je al snel ontdekken dat de TT-01 standaard niet is voorzien van oliegevulde schokdempers, maar slechts voorzien is van plastic 'dempers' waar een veer overheen geplaatst is.

Met dergelijke dempers is redelijk te rijden, zolang je rijdt met de originele motor.

Maar eigenlijk zou de eerste upgrade die je doet aan een Tamiya TT-01, het monteren van oliegevulde schokdempers moeten zijn. De kunststof C.V.A. Mini Shock Units (50519) schokdempers zijn hiervoor goed genoeg.

Als je al oliegevulde schokdempers hebt, dan zijn deze waarschijnlijk voorzien van de standaard olie die bij de dempers hoorde. Iets waar je vooralsnog niets aan hoeft te veranderen.

Echter, vooral wanneer je een snellere motor in je rc auto gaat monteren, dan heb je niet alleen direct banden nodig die een betere grip geven, maar heb je ook andere veren nodig.

Want hoe sneller een auto is, hoe hoger ook de bochtensnelheid zou kunnen zijn. En hoe hoger de bochtensnelheid, hoe meer je auto in de bochten zal willen overhellen.

Maar ook zal de achterkant van de auto verder willen gaan inzakken als we optrekken en de voorkant willen inzakken als we remmen voor een bocht.

Veel gewichtsverplaatsing en overhellen is nou echter precies wat we bij een rc auto niet willen hebben, als we dat niet nodig hebben. En dus zullen we zwaardere veren moeten gaan monteren. Omdat die helpen om juist dat tegen te gaan.

Echter, als de ondergrond daarentegen weinig grip heeft en/of hobbelig is, bijvoorbeeld bij offroad rijden, dan zou het zo kunnen zijn dat je beter uit de voeten gaat kunnen met zachtere veren en dus meer overhellen en gewichtsverplaatsing.

De rijhoogte veranderen

De rijhoogte is de afstand tussen de bodemplaat en het wegdek. De rijhoogte meet je altijd bij een auto die volledig rijklaar is. De rijhoogte pas je aan door spacers boven de veren te plaatsen totdat de juiste rijhoogte is bereikt.

De rijhoogte verklein je zoveel mogelijk als je rijdt op een ondergrond met veel grip, zoals tapijt. De rijhoogte vergroot je, wanneer je rijdt op een ondergrond die slechts weinig grip heeft. Omdat je dan juist wilt dat de auto in de bochten zogezegd een beetje overhelt, zodat je juist dat beetje meer grip krijgt in de bochten.

Ook probeer je de rijhoogte zoveel mogelijk te verkleinen als je op een technisch circuit rijdt met veel bochten achter elkaar, waarbij de auto steeds snel van richting moet veranderen.

Voor een Tamiya TT-01 is een rijhoogte van ongeveer 5 mm in dat geval prima. Waarbij aan de achterkant de rijhoogte iets groter mag zijn dan aan de voorkant.

Toe in of Toe out op de voorwielen

Als je een rc auto van bovenaf bekijkt, dan zal het je opvallen dat de voorzijde van de achterwielen enigszins naar elkaar toegedraaid staan, in plaats van dat de wielen precies parallel staan.

Dit wordt Toe in genoemd. De achterwielen van een rc auto hebben altijd toe in, variërend van 1 graden tot 3 graden. Toe in draagt bij aan de stabiliteit van de achterkant van de auto.

Bij de voorwielen kunnen we kiezen tussen: Toe in, Toe out en neutraal, ofwel de wielen staan precies parallel aan elkaar. Het instellen van Toe doen door middel van het verkorten (Toe out) of verlengen (Toe in) van de stuurstangen.

Toe in kunnen we in het Nederlands vertalen als toespoor, en Toe out als uitspoor.

Als we toespoor instellen op de voorwielen dan zal:

Als we daarentegen uitspoor instellen op de voorwielen, dan zal:

Normaal gesproken stellen we niet meer dan 1 graden toespoor of uitspoor in.

Spoorbreedte vergroten

Bij vrijwel alle onroad rc auto's is het mogelijk om de spoorbreedte enigszins te vergroten door een ring te leggen tussen het wiel en de wielmeenemer. Een afsteloptie die je bijvoorbeeld bij de Tamiya TRF terug zult kunnen vinden. En dus zou je diezelfde ringen ook kunnen gebruiken voor je Tamiya TT-01, TT-02 of andere onroad rc auto's voor beginners.

De spoorbreedte iets kunnen vergroten zou bijvoorbeeld van pas kunnen komen op een tapijtbaan. Tapijtbanen hebben over het algemeen veel grip, waardoor een rc auto zoals de TT-01 nog wel eens om wil rollen. Door de spoorbreedte iets te vergroten, help je dit voorkomen.

Overigens kun je de spoorbreedte ook vergroten door wielen te monteren die één of meerdere millimeters offset hebben.

Een grotere spoorbreedte gaat ten koste van de snelheid waarmee de auto op het stuur reageert.

Na het lezen van dit artikel is het je wellicht al opgevallen: het afstellen van een rc auto komt vooral neer op het doen van concessies.

Met andere woorden: wat je tijdens het afstellen van je rc auto ook verandert, het zal altijd leiden tot een verbetering aan de ene kant, maar een 'verslechtering' aan de andere kant.

Dus als je met een bepaalde manier van afstellen van wielen en vering bereikt dat je aan de achterkant meer grip hebt, dan zul je altijd aan de voorkant minder grip hebben.

Nogmaals: het goed afstellen van een rc auto is niets meer en niets minder dan het vinden van de best mogelijke balans voor de omstandigheid waarin je op dat moment aan het rijden bent.

Iets wat in de praktijk bijvoorbeeld zou kunnen betekenen dat op een goed moment de zon gaat schijnen. Hierdoor zal de temperatuur van de ondergrond toenemen. En zou er een verandering in de afstelling van de rc auto noodzakelijk kunnen zijn, om de best mogelijke balans in de auto zo goed mogelijk te behouden.

En precies dat is één van die dingen die rijden en racen met een rc auto zo geweldig leuk maakt.